قبلاً در فروشگاه ثبت نام نکرده اید؟ثبت نام در فروشگاه

آیین زندگی

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶52 بازدید کننده

آیین زندگی ، امیدبه زندگی ،انگیزه , انگیزشی ، امید ، وایت کالا ، کالای سفید ، امیدواری ، خوشحالی ، موفقیت ، زندگی تازه

آیین زندگی
پیشگفتار
 
 
 
سی و پنج سال پیش یکی از بدبخت ترین آدمهای نیویورک بودم. برای امرار معاش ماشین می فروختم، در حالی که اصلا نمیدانستم ماشین چه طور راه میرود. و تازه این کل ماجرا نیست. اصلا نمی خواستم این را بدانم. از شغلم نفرت داشتم. از این که در اتاق محقری در خیابان پنجاه و ششم غربی زندگی کنم و صبح تا شب با سوسکها سر و کله بزنم حالم به هم میخورد. یادم نمیرود که همیشه چند تا کراوات به میخ دیوار آویزان میکردم و هر روز که میخواستم کراوات جدیدی بردارم، سوسکهای زیادی به هر طرف فرار میکردند. از این که در رستورانهای کثیف و ارزانی که آنجا هم پر از سوسک بودند غذا بخورم، متنفر بودم..
هر شب با سر درد بیمارگونهای که ناشی از یأس، نگرانی، خلق تنگی و عصیان بود، از سر کار به اتاق محقرم برمیگشتم. عاصی بودم چون همه رؤیاهایی را که در دوران دانشگاه در ذهن پرورانده بودم، اینک تبدیل به کابوس شده بودند. این بود آن ماجرای حیات بخشی که یک عمر مشتاقانه در انتظارش بودم؟ این بود مقدر من؟ این که شغلی داشته باشم که از آن متنفر باشم، با سوسکها همدم باشم و غذای فاسد و مانده بخورم و هیچ امیدی به آینده نداشته باشم؟ دلم پر میزد برای لحظاتی که وقت فراغتی پیدا کنم و کتابی بخوانم و چیزهایی را که در دوران دانشگاه آرزوی نوشتن شان را داشتم، بنویسم.
میدانستم اگر شغلی را که از آن متنفرم رها کنم چیزی را از دست ندادهام، بلکه امکان به دست آوردن چیز دیگری هست. دلم نمیخواست یک عالم پول دربیاورم، ولی واقع دوست داشتم یک عالم زندگی کنم. خلاصه، روزی به نقطهای رسیدم که بیشتر جوانها میرسند و زندگیشان عوض میشود. تصمیمی گرفتم که کل آینده مرا تغییر داد و سی و پنج سال گذشته زندگی مرا چنان سرشار از سعادت و شادمانی کرد که در تصورم هم نمیگنجید.
تصمیم من این بود: کاری را که از آن بیزارم رها میکنم و چون در دانشگاه تربیت معلم وارنسبورگ میسوری درس خواندهام، در یک مدرسه شبانه درس
میدهم و روزهایم آزاد میشوند که کتاب بخوانم، کنفرانس آماده میکنم و داستانهای بلند و کوتاه می نویسم. قصدم این بود که «زندگی کنم تا بنویسم و بنویسم تا زندگی کنم. .
ولی قرار بود به شاگردانم چه درسی بدهم؟ وقتی به گذشته و دوران تحصیل در دانشگاه فکر میکنم میبینم آموزش و تجربهام در سخنرانی برای جمع، از تمام دروسی که خوانده بودم عملی تر و مفیدتر بوده است، زیرا این کار کمرویی و بی اعتمادی به خود را در من از بین برد و به من شجاعت داد تا با مردم کنار بیایم و با آنها زندگی کنم. تازه آن موقع بود که فهمیدم رهبری از آن کسانی است که به پا میخیزند و آنچه را که می اندیشند بر زبان میآورند.
برای تدریس در کلاسهای شبانه دانشگاههای کلمبیا و نیویورک تقاضای کار دادم، ولی این دو دانشگاه بدون من هم می توانستند به تلاشهای خود ادامه بدهند. آن موقع از این موضوع خیلی مأیوس شدم، ولی حالا خدا را شکر میکنم که قبولم نکردند، چون به کلاسهای شبانه و «انجمن جوانان مسیحی» رفتم و در آنجا تدریس کردم و خیلی زود به نتیجه رسیدم. عجب حکایتی بود! این افراد بزرگسال برای کسب نمره و اعتبار اجتماعی به کلاس درس من نمیآمدند. آنها فقط به یک دلیل می آمدند، میخواستند مشکلات خود را حل کنند، روی پای خود بایستند و بدون ترس از غش کردن بتوانند حرف شان را بزنند. فروشندهها می خواستند بدون آن که ناچار باشند سه چهار بار دندان روی جگر بگذارند تا شهامت پیدا کنند و توی روی مشتری سمج و پر رو بایستند، همان دفعه اول با شجاعت تمام حرفشان را بزنند. آنها میخواستند حالت، رفتار و اعتماد به نفس شان تقویت شود، در کارشان پیشرفت کنند و برای اداره خانوادههای خود پول بیشتری به دست آورند. از آنجا که شاگردانم شهریههای خود را به اقساط می پرداختند و اگر از کلاسها نتیجه نمی گرفتند، دیگر نمی آمدند و از آنجا که من حقوق نمیگرفتم بلکه درصدی از سود کلاسها به من پرداخت میشد، اگر قصد داشتم زنده بمانم باید فعالیت میکردم.
در آن زمان احساس میکردم در شرایط بدی تدریس میکنم، ولی حالا تشخیص میدهم که چه آموزش گرانبهایی دیدم. من ناچار بودم به شاگردانم انگیزه بدهم. ناچار بودم به آنها کمک کنم تا مسائلشان را حل کنند. ناچار بودم
هر جلسه درس را چنان جالب و الهام بخش کنم که آنها رغبت پیدا کنند و باز هم به کلاس بیایند.
کار هیجان انگیزی بود و من عاشقش بودم. از این که میدیدم این مردان چقدر زود اعتماد به نفسشان را به دست می آورند و در کار و زندگی موفق می شدند، واقعا حیرت میکردم. موفقیت کلاس خیلی بیشتر از آرزوهای بلند پروازانه من بود. هنوز نه ماه از تشکیل کلاسها نگذشته بود که مسؤولین انجمن که اوایل از پرداخت پنج دلار برای هر شب تدریس أبا داشتند، بر مبنای درصد سود، شبی سی دلار به من پرداخت میکردند.
اوایل فقط آئین سخنوری درس میدادم، ولی بتدریج متوجه شدم که این شاگردها نیاز دارند دوست پیدا کنند و روی مردم تأثیر بگذارند. نتوانستم کتاب درسی مفیدی درباره روابط انسانی پیدا کنم، برای همین شخصأ کتابی نوشتم. نگارش این کتاب به شیوه معمول نبود، بلکه مطالب آن پیوسته مفصل تر شد و تجربیات شاگردان بزرگسال این کلاسها را دربرگرفت. نام کتاب را آئین دوست یابی و نفوذ در دیگران گذاشتم.
این کتاب صرفا برای تدریس در کلاسهای خودم نوشته شده بود و چهار کتاب دیگر هم نوشته بودم که کسی چیزی دربارهشان نشنیده بود، برای همین تصورش را هم نمیکردم که این کتاب این قدر فروش کند. احتمالا من یکی از متعجب ترین نویسندگان زنده دنیا هستم! سالها گذشتند و من متوجه شدم که یکی دیگر از مشکلات بزرگ این مردم، نگرانی است. بسیاری از شاگردان من تاجر، کارمند، فروشنده، مهندس و حسابدار بودند و از سایر حرفهها نیز شاگردانی داشتم و جالب این که همگی مشکل داشتند! در کلاسم خانمهای کارمند و خانه دار هم داشتم. آنها هم مشکل داشتند! باز مجبور بودم دنبال کتابی درباره نگرانی بگردم، برای همین به کتابخانه عمومی نیویورک در خیابان پنجم رفتم و با حیرت زیاد دریافتم در آنجا درباره نگرانی فقط بیست و دو کتاب نوشتهاند، در حالی که برای انواع کرمها و انگل ها صد و هشتاد و نه کتاب نوشته . شده بود. به عبارت ساده تر، موضوع کرم و انگل نه برابر موضوع نگرانی توجه نویسندگان را به خود جلب کرده بود. حیرت آور است، مگر نه؟ از آنجا که نگرانی یکی از بزرگترین معضلات بشری است، آیا شما تصور نمیکنید که هر مدرسه و دانشگاهی باید دروسی تحت عنوان " راههای جلوگیری از نگرانی "به  شاگردانش ارائه دهد؟ اگر هم در این زمینه در جایی کلاسی برگزار شده باشد چیزی درباره اش نشنیده ام. بیهوده نیست که دیوید سی بری در کتابش « نگران شدن موفقیت آمیز» میگوید:
به سن بلوغ میرسیم و کمترین آمادگی ای برای قبول فشار جام کسب تجربه نداریم و مثل کرمی که از رقص باله چیزی نمی داند، ما هم از این
موضوع بی خبریم.)
نتیجه چه میشود؟ نیمی از تختهای بیمارستانی در اشغال کسانی است که از بیماریهای حسی عصبی و عاطفی رنج میکشند.
همه آن بیست دو کتاب کتابخانه عمومی نیویورک را با دقت خواندم و هر کتابی را هم که در این زمینه چاپ شده بود، خریدم و خواندم و با این همه کتابی که به درد تدریس بخورد پیدا نکردم و مجبور شدم خودم دست به کار شوم وکتابی بنویسم.
این کتاب را از هفت سال پیش شروع کردهام و برای نگارش آن، هر آنچه را که فلاسفه بزرگ، در طی قرون و اعصار درباره نگرانی گفته اند، خوانده ام. همین طور صدها شرح حال، از کنفوسیوس گرفته تا چرچیل را مطالعه کردهام. با افراد برجسته در زمینههای مختلف کاری و شغلی صحبت کردهام. بعضی از آنها عبارتند از: جک دمپسی، ژنرال عمر برادلی، ژنرال مارک کلارک، هنری فورد، الینور روزولت و دوروتی دیکس. ولی اینها فقط مقدمات کار بودند. بسیار مهمتر از مصاحبهها و مطالعات، پنج سال کار کارگاهی در کلاسهای درسم برای غلبه بر نگرانی بود. تا آنجا که من خبر دارم این نخستین کارگاه و تنها کلاسی است که در زمینه نگرانی تشکیل شده است. کاری که ما کردیم این بود که از شاگردها خواستیم اصولی را که برای جلوگیری از نگرانی به آنها یاد می دهیم در زندگی خود به کار گیرند و سپس در مورد نتایج به دست آمده با سایر شاگردها
صحبت کنند. بعضیها هم درباره فنونی که در گذشته به کار برده بودند صحبت میکردند.
با این روش، گمانم بیشتر از هر کس دیگری در دنیا درباره شیوههای «عب بر نگرانی مطلب شنیدهام. بعلاوه نامههای صدها تن برگ
تجربیاتشان برایم صحبت کرده بودند، خواندم. بعضی از این نامهها در کلاسهای ما که اینک در بیش از صد و هفتاد شهر در آمریکا و کانادا تشکیل میشوند، جوایزی بردهاند.
بنابراین، مطالب این کتاب زاده تخیل یا موعظه ای دانشگاهی درباره راههای غلبه بر نگرانی نیست. بلکه سعی کردهام کتابی عملی، موجز و مستند از تجارب کسانی بنویسم که عملا توانستهاند بر نگرانی چیره شوند. یک چیز قطعی است: این کتاب کاربرد عملی دارد و شما شخصأ می توانید آن را امتحان کنید.
جای خوشوقتی این است که شما در این کتاب از آدمهای تخیلی چیزی نمیشنوید. جز یکی دو مورد، اسامی حقیقی افراد را آوردهام و حتی آدرس خانههایشان را هم دادهام. این کتاب، معتبر، مستند و موضوعات آن قابل اثبات است.
والری فیلسوف فرانسوی میگفت:
«علم مجموعهای از دستورالعملهایی است که صحت آنها در عمل به اثبات رسیده است.» و این، کاری است که کتاب موجود انجام میدهد یعنی ارائه مجموعهای از دستورالعملهای موفق که از محک زمان، سالم بیرون آمده اند. در هر حال، نکته ای را باید گوشزد کنم. در این کتاب نکته تازهای وجود ندارد، بلکه اینها مطالبی هستند که همه میدانیم، ولی آنها را به کار نمیگیریم. ما همه تقریبا میدانیم چطور باید درست زندگی کرد و همه قوانین طلایی و کتیبه های سنگی کوهها را خوانده ایم. درد ما، نادانی نیست. مصیبت ما، تنبلی است. قصد این کتاب بازنویسی قوانین کهن نیست، بلکه هدف من فقط این است که از شما بخواهم برای به کار بردن آنها کاری بکنید.

این کتاب را نخریدهاید که بدانید چگونه آن را نوشتهام. شما دنبال راه حل های عملی میگردید. پس شروع میکنیم. لطفأ شصت صفحه اول کتاب را بخوانید و اگر راهی برای اجتناب از نگرانی پیدا نکردید و نتوانستید از زندگی لذت ببرید، کتاب را در آتش بیندازید، چون به دردتان نمی خورد.


 

بخش اول
 
نکات اساسی در باره نگرانی
 
فصل1
 
هر روز برای همان روز زندگی کنید
در بهار سال ۱۸۷۱، مرد جوانی کتابی را برداشت و بیست و یک کلمه از آن را خواند. همین کلمات اندک آینده او را یکسره تغییر داد. او دانشجوی پزشکی در بیمارستان عسرمی مونترال و متخصص نگرانی درباره امتحان آخر ترم، چه کنم چه کنم، کجا بروم، به برنامهای بریزم و چطور خرج زندگی را در بیاورم بود.
همان بیست و یک کلمهای که این دانشجوی جوان پزشکی در سال ۱۸۷۱ خواند به او کمک کرد که مشهورترین پزشک دوران خرد شود. او دانشکده پزشکی مشهور جان هاپکینز را بنا نهاد، استاد ممتاز دانشکده پزشکی دانشگاه اکنورد شد و این بالاترین مقامی است که یک پزشک میتواند در بریتانیای کبیر، به آن مفتخر گرد، پادشاه انگلستان به او لقب سر داد و رتنی درگذشت، در جلد کتاب عظیم ۱۲۶۶ صفحهای درباره زندگی و خدمات ار نوشته شد.
 
نام او سر ویلیام اوسلر بود و اینها هم آن کلمانی بد که او در بهار ۱۸۷۱ خواند، عباراتی که از خواند متعلق است به توماس کارلایل نبلرن بزرگ انگلیسی که زندگیش را از نگرانی رها ساخت: «کار اصلی ما این نیست که
آئین زندگی و ۹ ببینیم آن دورها چه چیزی به شکل مهم به چشممان میخورد، بلکه وظیفه داریم بییم آنچه که واضح در دسترس ماست. 
 
چهل و دو سال بعد، در یک شب لطیف بهایی که گلهای لاله محرطه دانشگاه ییل شکفته بودند، مرویلیام اوسلر به شاگردانش گفت، درباره مردی جون او که استاد ممتاز چهار دانشگاه بزرگ است و کتاب محبوبی نوشته است شایعه نادرستی وجود دارد و آن هم این که میگویند او آدم و گله داری» است، در مغز کاملا معمولی دارد حالی که این طور نیست و دوستان نزدیک او خیلی خوب میدانند که او یک
پس راز موفقیت او چه بود. او میگوید علت آن است که او و هر روز برای همان روز زندگی میکند. منظورش از این حرف چه بود؟ چند ماه قبل از این سخنرانی، سرویلیام أوسلر با یک کشتی اقیانوس پیما سفری کرده برد. او دیده بود که کاپیتان کشتی، چطور روی عرشه میایستد و با فشار دادن چند دگمه ماشینها و ادوات و آلات مختلف را جا به جا و در یک لحظه کشتی به آن عظمت را به قسمتهای مختلف و غیرقابل نفوذ تقسیم میکند. ویلیام اوسلر به شاگردانش گفت، «به شما بگویم که هر یک از شما ساختمانی بسیار عجیب ترو پیچیده تر از آن کشتی اقیانوس پیما دارید و برای سفری بسیار طولانی تر ساخته شده اند. نکته مهمی که میخواهم به شما بگویم این است که ماشین زندگی را طوری تنظیم کنید که بتوانید هر روز برای همان روز زندگی کنید» در سفر سالم و بی خطری هم داشته باشید. به برجک کشتی بروید و ببینید که آیا حداقل دستگاههای اصلی کار میکنند یا نه. در هر لحظه از زندگی، دکمهای را فشار دهید و مطمئن شوید که درهای بزرگ آهنی را به روی گذشته و بروزهای مرده بتهاید، دکمه دیگری را فشار دهید و مطمشن شود که در ذهن خرد پردهای فولادین به روی آینده و فرداهای به دنیا نیامده کشیدهاید. بگذارید گذشتهها در گور خود دفن شوند زیرا دیروزها نقط راه احمزها را برای رسیدن به گور روشن میکنند. بار سنگین فردا، همراء با بار دیروز، اگر روی دوش امروز قرار گیرد، جز توتن حاصلی ندارد. درهای آینده و گذشته را محکم ببندید. آینده یعنی حالا۔ فردایی وجود ندارد. روز نجات انسان، امروز است. کسی که نگران آینده است، بیهود، انرژی خود را تلف میکند و برای خود نگرانیهای روحی و اضطرابهای عصبی به وجود می آورد . درها را به روی گذشته و آینده ببندید و مشکلات گذشته و آینده رابه امان خود رهاکنید و عادت سودمند " هرروز در همان روز زندگی کردن " را در خود ایجادکنید .
آیا منظور دکتر اوسلر این است که برای فردا آماده نشویم ؟ خیر . منظور او این ابدا این نیست . اومیخواهد بگوید بهترین راه برای ساختن فردا این است که همه هوش و شوق خود را روی انجام کارهای امروز متمرکز سازید و آنها رابه بهترین نحوتنجام دهید . این تنها راه موجود برای ساختن فرداست .
سرویلیام اوسلر دانشجویان را ترغیب کرد که هرروز خود را بااین دعای عیسی مسیح آغاز کنند که : پروردگارا ! روزی امروز مارا عطا کن .
یادتان نرود که حضرت عیسی فقط روزی امروز را میخواهد . او درباره نانی که باید دیروز میخوردیم گلایه ای ندارد ! و در عین حال نیز نمی گوید خدایا اخیرا خشک سالی داشته ایم و ازکجامعلوم که سال دیگر نداشته باشیم  . خدایا آن موقع نان از کجابیاورم و یااگر کارم راازدست بدهم چطور معاش خانواده ام راتامین کنم .
خیر! این دعا به مانشان میدهد که فقط روزی امروز را بخواهیم . روزی امروز تنهانانی است که میتوانید امروز بخورید .
سالها قبل فیلسوفی بی چیز دردنیا می گشت تابه کشوری رسید که آدمها زندگی سختی داشتند . روزی عده ای روی تپه ای دور او جمع شدند و او حرفهایی را زد که بیشتر از هر حرف دیگری نقل قول شده است . این حرفها چند عبارت ساده بیشتر نیستند، ولی قرنهاست که بر تارک دنیا می درخشند .
 ای مردم به فردا نیندیشید ، زیرا فردا مسائل و مشکلات خودش را خواهد داشت . برای امروز مشکلات و مسائل خودش کافی است . خیلی ها این حرف عیسی مسیح را که می فرماید : به فردا نیندیش  را قول ندارند و می گویند که این حرف متعلق به صوفیان شرق است . آنها می گویند باید به فکر فرداباشیم . باید برای حفظ خانواده ام آنهارا بیمه کنم . باید برای روز پیری پول کنار بگذارم . باید برای آینده برنامه ریزی کنم و به فکر مبادا باشم .
 
صحیح است ! باید به فکر آینده بود . واقعیت این است که سیصدسال پیش و در قلمرو پادشاهی شاه " جیمز " معنی حرف مسیح آنچه امروز هست ، نبود .
 
 
مردم سیصد سال پیش فکر را نگرانی ترجمه نمیکردند. امروز اگر بخواهیم کلام حضرت عیسی را ترجمه کنیم، باید بگوئیم: «نگران فردا نباشیم.»
بله، به فکر فردا باشید. نقشه دقیق بکشید و آماده باشید، ولی نگران نباشید. در جنگ جهانی، رهبران نظامی ما برای فردا نقشه کشیدند، ولی توان و فرصت نگران شدن نداشتند. آدمیرال ارنست. جی. کینگ، فرمانده نیروی دریایی امریکا میگوید، «کارآزموده ترین مردان را با بهترین تجهیزات مسلح کردم و آنچه را که به نظرم بهترین نقشه جنگی میآمد، برایشان تشریح کردم. این تنها کاری بود که از دستم برآمد.»
آدمیرال ادامه میدهد، اگر کشتی غرق شده باشد، برای بیرون آوردنش کاری از دستم برنمی آید. اگر هم بخواهد غرق شود، نمی توانم جلویش را بگیرم، ولی ترجیح میدهم به جای فکر روی مسائل گذشته، به فکر آینده باشم. از این گذشته، اگر اجازه بدهم این جور دغدغه ها بر من هجوم بیاورند، زیاد دوام نخواهم آورد.»
چه در جنگ چه در صلح، تفاوت اصلی بین تفکر غلط و درست این است: سر و کار تفکر درست با علل و تأثیراتی است که به برنامه ریزیهای منطقی و سازنده منجر میشوند و حاصل تفکر غلط، تنش و گرفتاری عصبی است.
أخیره بخت این را داشته ام که با آرتور هیزسالزبرگر، ناشر نشریه معروف نیویورک تایمز مصاحبه کنم. او به من گفت موقعی که آتش جنگ جهانی دوم در اروپا شعله ور شد، بقدری وحشتزده و نگران بود که نمی توانست بخوابد. بارها در نیمههای شب از خواب بلند میشد، بوم نقاشی و رنگ را برمیداشت، جلوی آئینه مینشست و سعی میکرد از خودش تصویری بکشد. او ابدأ نقاشی بلد نبود، ولی این کار را میکرد چون میخواست از نگرانی نجات پیدا کند.
 
آقای سالزبرگر ادامه داد که او هرگز نتوانست آرامش پیداکند تا آن که روزی به کلیسا رفت و در یکی از دعاها این عبارت ساده را شنید:
یک قدم برای من کافی است.
ای نور، ای محبت محض، هدایتم کن گامهایم را استوار بدار  نمی خواهم تاآن دورها برسم
 
برای من
 
یک قدم
 
کافیست
.
.
.